Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student ♥ Rain ♥ (▰˘◡˘▰)Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 133 Deviations 2,680 Comments 21,434 Pageviews
×

Friends

Watchers

Journal History

Activity


THPTQG = ))))
Mông lung như một trò đùa  = )))) 
Có lẽ bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phải cố gắng hơn vì những mục tiêu mà mình đã chọn = )))
Ai cũng bảo chọn HQH mông lung khó kiếm việc nhưng tôi sẽ cố chứng minh cho họ thấy tôi sẽ làm được gì = )))
Đâu phải cứ cuồng ộp pa này nọ thì mới được đăng kí , tôi đăng kí đơn giản vì tôi thích HQ và nó là sở thích hàng đầu của tôi = )) 
Chúng ta không thể nào bỏ cuộc vì những lời nói như vậy , đã thích thì cứ làm thôi : ))) 
Miễn kbh thấy hối hận là ổn thôi = )))) Cuộc sống của mình chứ đâu phải cho họ = )) 
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconuyenbsls2005:
uyenbsls2005 Featured By Owner Mar 27, 2017  Student Traditional Artist
Cho em làm quen ạ 😂
Reply
:iconluhannie1071999:
LuHannie1071999 Featured By Owner Mar 30, 2017  Student Interface Designer
Rainn G99er
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Mar 5, 2017
Cho Tuii làm Quen Nha >33
Reply
:iconluhannie1071999:
LuHannie1071999 Featured By Owner Mar 10, 2017  Student Interface Designer
Rainn G99er <3
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Mar 18, 2017
Mo 2004 <3333
Reply
Add a Comment: